Rallar og Bus

Fra manusworkshop i Tjautjasjaur februar 2016. Foto: Øystein Fredriksen

Fra manusworkshop i Tjautjasjaur februar 2016.
Foto: Øystein Fredriksen

Nord-Troms museum igangsatte i vinter et formidlingsprosjekt med arbeidstittelen Gruvefortellinger. Sammen med musiker Daniel Wikslund, sanger Øystein Fredriksen og fagkonservator Lise Brekmoe deltok Inger Birkelund i utvikling av ei musikkforestilling som etterhvert fikk tittelen Rallar og Bus.

Rallar og Bus hadde premiere 10. juni på Halti kulturscene i Nordreisa, som en del av programmet til Paaskiviikko 2016. Forestillingen skal på turné til muséets anlegg i Nord-Troms i uke 33 i august.

Premièren fikk bred omtale i media, blant annet gjorde NRK Troms en reportasje fra forestillinga.