EN STOR DRØM OPPFYLLES: KYLÄPELI-LANDSBYSPEL

21.-23. september 2017 kan du oppleve en kulturell helaften i Reisadalen - våre egen historie fortalt av 60 skuespillere, sangere og musikere - barn og voksne. 

Samarbeidsparter er Halti kvenkultursenter, ITU Kvensk Teater Trupp, Halti nasjonalparksenter og Halti næringshage/Forskningsdagene. Prosjektleder og produsent er Inger Birkelund, ihana! as.

Målsettingen er å utvikle et årlig kvensk friluftsspel som skal revitalisere kvensk immateriell kulturarv - språk, musikk, håndverk – gjennom samarbeid mellom kunnskapsformidlere, kunstnere og reiselivsbedrifter. Den kvenske teatertruppen ITU er kunstnerisk ansvarlig for selve forestillingen. De har som mål å skape en estetisk vakker opplevelse som bidrar til refleksjon og stolthet over egen historie

Budsjettet nærmer seg 1 million, der frivillig innsats fra lokale amatørskuespillere og samarbeidsparter er en stor del av ressursen som legges inn. 

Bidrag til å dekke bistand fra profesjonelle scenekunstnere, musikere, prosjektledelse og tekniske utgifter er gitt fra Riksantikvaren, Troms Fylkeskommune, Nordreisa kommune, HATS, Teateralliansen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Prosjektet har også fått støtte fra private aktører: Nord-Troms museum, NVE, Ymber og Statnett. 

Les mer HER