Arctic Award 2019 til Interreg-prosjektet Our Stories!

Arctic Award 2019 ble i går kveld delt ut og vårt Interreg-prosjekt «Our Stories – the business of using storytelling to draw people in» ble kåret som vinner i kategorien Arctic Entrepreneurial Spirit!

Prisen ble delt ut under The Arctic Cooperation Conference i København 17. september 2019. Our Stories fikk prisen på bakgrunn av:

• The project has demonstrated that it has direct benefits for the people living in arctic regions

• The project has made a special effort to involve people in the design of solutions

• The project successfully involved underrepresented groups (woman, young people, indiginous people)

• The project has also been successful in energizing and innovating the northern lights route, raising curiosity, and using common history to bring our Arctic entrepreneurial spirit

Mer om Arctic Award her: http://www.interreg-npa.eu/news/arctic-project-awards-winners-selected/

Our Stories startet opp 1. august 2016 og ble avsluttet 30. juni 2019.
Inger Birkelund fra ihana! as fikk idéen til prosjektet basert på behov for økt kompetanse og nettverk rundt bruk av fortellinger i utvikling av reiselivsopplevelser. I 2014 fikk bedriften forprosjektmidler fra Interreg Nord for å kartlegge aktuelle samarbeidsparter. Trude Indrebø fra Halti næringshage deltok i forprosjektet, og har siden vært ansvarlige for gjennomføring av prosjektaktivitetene på norsk side sammen med Inger Birkelun

Lapland University of Applied Science (LUAS) og kulturformidlingsbedriften E-city fra Tornio/Finland, Svenskfinska Folkskolan (Svefi) fra Haparanda/Sverige og Musikkgruppen JORD fra Pajala/Sverige samt ihana! as fra Storslett/Norge har vært de 5 prosjektpartnerne i Our Stories. Lapland UAS har hatt leadpartner-rollen.

Professor Tove Irene Dahl fra UiT Norges arktiske universitet har gjennom forprosjekt, utvikling av prosjektskisse og gjennomføring av prosjekt deltatt som faglig mentor for Our Stories. Hennes kunnskap og kompetanse har vært avgjørende for de kvalitative resultatene i utvikling av metoder og produksjoner.

Ihana! er utrolig stolt og takknemlig for anerkjennelsen prosjektet vårt har fått gjennom Arctic Award! Our Stories har bidratt til økt kompetanse og internasjonalt nettverk for bedriften, og har utløst nye samarbeidsprosjekter som er igangsatt eller ligger i startgropa.

Prosjektet ville ikke vært realisert uten støtte fra Ian Jawahir, programkoordinator for Interreg Nord i Troms Fylkeskommune. Han trodde på idéen da den ble presenteret for han i november 2013 og har siden vært vår viktigste rådgiver i utvikling og gjennomføring av prosjektet.

Ihana! as takker Interreg Nord, Troms fylkeskommune, Innovasjon Norge og SkatteFUNN for finansiering av den norske andelen i Our Stories, og for deres tillit til mikrobedriften ihana! som eier av et så stort prosjekt!

Our Stories er imidlertid først og fremst resultat av godt samarbeid:
Takk til vårt dreamteam – Saila Puukko (Lapland UAS), Erling Fredriksson (JPRD), Annika Kronqvist (Svefi) og Elina Söderström (E-City)! Takk til Trude Indrebø for å ha fulgt prosjektet fra start til mål, det har vært avgjørende for gjennomføring! Og en stor takk til våre informanter og deltakerbedrifter som har delt sine fortellinger med oss!

Kort om prosjektet:

I Our Stories har vi hentet fram, utviklet og delt fortellinger som tekst, i intervjuform, i kunst, bilder, film og musikkfortellinger. Historiene ble valgt for å gjøre besøkende og lokalbefolkning bedre kjent med hvem menneskene langs Nordlysveien er, hvor de kommer fra og hva de drømmer om. Historiene synliggjør den vakre, og til tider dramatiske, naturen som veien tar oss med inn i, en reise med store kontraster i landskap og lys gjennom årets åtte årstider. Utvalget av historier viser hvordan det å bo akkurat her gjør livet unikt, kjent og kjært.

Gjennom prosjektets levetid har 418 deltakere vært involvert som samarbeidsparter, gjennom å dele fortellinger eller ved å delta på prosjektarrangementer. Rundt 80 av deltakerne er entreprenører fra Norge, Sverige og Finland. Vi har publisert 110 fortellinger på vårt nettsted www.ourstories.info; musikk, film/animasjoner, tekst, intervju og visuell kunst. Boka vår ”Experience Our Stories along the Northern Lights Route” er publisert som e-bok og kan også bestilles i trykt versjon. Alle våre produksjoner er fritt tilgjengelige for bruk.

Storslett 18.9.2019
Inger Birkelund, ihana! as