Our Stories

ihana! as er norsk partner i EU-prosjekt finansiert på norsk side av Interreg Nord, Troms fylkeskommune, Innovasjon Norge og SkatteFUNN. Prosjektet er initiert av ihana! as, og startet opp 1. august 2016.

Prosjektnavn:
«Our Stories – the business of using storytelling to draw people in»

Felles historie og kultur er sterkt fremtredende langs Nordlysveien, som binder sammen den finske, svenske og norske grensen. I disse landene deles en voksende bevissthet om felles røtter og identitet, noe som er bakgrunnen for dette grenseoverskridende prosjektet. I dag finnes Nordlysveien, men det er behov for å skape mer aktivitet langs denne ferdselsruten.

Prosjektets visjon er å bidra til virksomhet som gjør Nordkalottregionen mer aktiv, levende og attraktiv gjennom bruk av fortellinger, noe som også vil bidra til økte forretningsmuligheter for små og mellomstore bedrifter i området. Regionens egne språk og kulturer – samisk, kvensk, meänkieli – er en viktig del av fortellingene. Disse vil bli synliggjort i ulike former og uttrykk – som storybook, musikkproduksjon, kortfilmproduksjon og muntlige fremstillinger.

Finansiør: Interreg Nord
Prioritet: Kultur og miljø
Samarbeidsparter: Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Studio E-city Ky, ihana! as, JORD og Sverigefinska folkhögskolan
Totalbudsjett: EUR 1 123 608
Prosjektperiode: 01.08.2016–30.06.2019

For mer informasjon:
Inger Birkelund
Our Stories, norsk prosjektpartner
inger.birkelund@ihana.no
ihana! as
Hovedveien 2, N-9151 Storslett
Telefon: +47 920 55 728