Tjæremilebrenning

Foto: Rolf Bakkeslett

Foto: Rolf Bakkeslett

Tjærebrenning er tradisjonskunnskap i Reisadalen og var tidligere en viktig levevei for befolkninga, men er nå en utdøende fagkunnskap. I dag er det et fåtall som mestrer dette.

ihana! as fikk i 2013 støtte fra Nordreisa kommune og Statskog til å utvikle et digitalt bildespill om tjæremilebrenning i Nordreisa. 

Bildespillet baserer seg på bilder tatt av Rolf Bakkeslett under ei mile som Bjarne Bergmo brente sommeren 1982. 

Bildematerialet, sammen med intervju med personer med tilknytning til Reisadalen og tjæremiletradisjonen, er utgangspunkt for å formidle denne historiske tradisjonen og dens verdi for dagens generasjon Reisadalinger.

Bildespillet er lagt ut på YouTube og det vil fritt kunne benyttes av bedrifter og andre som ønsker å bruke det. Link HER.