Tule sisäle

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har utarbeidet en nettressurs på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet om norske minoriteter. "Min stemme" er et nettsted som skal fremme demokrati og deltagelse i barnehage og skole. Nettstedet tilbyr oppgaver og undervisningsopplegg innenfor en rekke temaer. Eksempler på temaer er demokrati, menneskerettigheter, nasjonale minoriteter.

På oppdrag fra NAFO, laget ihana! i 2014 filmen Tule Sisäla - som innleder til opplegg om kvener/norsk-finner. Filmen kan brukes i klasserommet eller i barnehagen, alene, eller sammen med oppgaver tilpasset elever på barnetrinnet og mellomtrinnet og barnehagebarn.

Se Tule Sisäle på www.minstemme.no

ihana! takker fotograf Eili Bråstad Johannessen for fantastiske bilder brukt i filmen, her får du en liten kavalkade.