Kompetanse- og konsulenttjenester

ihana! kan tilby konsulenttjenester, bedriftsrådgivning, kurs/forelesninger og prosjektarbeid innen flere fagområder.

 
Strategiprosess i samarbeid med Halti næringshage AS. Foto: Eili Bråstad Johannessen

Strategiprosess i samarbeid med Halti næringshage AS.
Foto: Eili Bråstad Johannessen

I tusener av år har vi overført informasjon og kompetanse gjennom bruk av fortellinger. Hvorfor slutte nå?

Vi som driver bedrifter har som mål at strategien vår skal peke ut en felles retning. At den skal bidra til en sterk indre kultur hvor alle står på for å nå de mål vi har satt oss.Og vi vil bruke strategien til å bygge en posisjon, en merkevare – det som gjør at virksomheten har livets rett. At bedriften blir vedsatt av omgivelsene våre.

Og her er det fortellinger kommer inn:
Ekte, autentiske fortellinger bygger på de verdiene og følelsene som virksomheten vår er tuftet på.  Fortellinger fra hverdagen i bedriften kan visualisere målet vårt – skape indre bilder som motiverer oss til innsats og gjør omgivelsene til heiagjenger. Fortellinger som lever -  som blir fortalt og viderefortalt. Som viser at vår virksomhet – akkurat vi – gjør en forskjell!

ihana! har sammen med Halti næringshage AS utviklet et kompetanseverktøy for å hjelpe bedrifter å hente fram de ekte fortellingene om deres virksomhet. Les mer om dette HER.

 

Kompetanse- og konsulenttjenester

Bedriftsrådgivning

ihana! har hatt og vil påta seg oppdrag innenfor bedriftsrådgivning. Vi har kompetanse innenfor felt som strategiprosesser, kvalitetsstyring, ledelse og personaloppfølging, prosjektledelse og prosjektutvikling, anbudsprosesser, styrearbeid, budsjettering og lignende. 

 

Muntlig og digital historiefortelling

ihana! har faglig kompetanse innenfor storytelling. Vi kan både finne de gode historiene, utforme disse til digitale eller muntlige historier, samt lære våre kunder hvordan de selv kan kommunisere disse historiene på en optimal måte for å få frem det ønskede budskapet.

 

Kulturproduksjoner

ihana! har erfaring fra produksjon av både musikk, film og teater. Ta kontakt om du trenger hjelp til produksjon av film, festivaler, konserter, forestillinger eller ulike arrangementer!

Hvis du ønsker mer informasjon om våre tjenester eller har ting du ønsker å drøfte med oss, ta kontakt!