Vi støtter Kyläpeli - Landsbyspel

20170913-Logoplakat.jpg
 
 

SAMARBEIDSPROSJEKT

Halti kvenkultursenter og ITU Kvensk Teater Trupp står bak Kyläpeli. halti kvenkultursenter er formell eier av prosjektet, mens ITU Kvensk Teater Trupp er kunstnerisk ansvarlig. 

I tillegg er Halti nasjonalparksenter og Halti næringshage/Forskningsdagene samarbeidsparter, og bidrar med egeninnsats og egenfinansiering i prosjektet. Prosjektleder og produsent er Inger Birkelund fra kulturbedriften ihana! as.

finansiering

Budsjettet er på i underkant av 1 million, der frivillig innsats fra lokale amatørskuespillere og frivillige er en stor del av ressursen som legges inn. 

Bidrag til å dekke bistand til profesjonelle scenekunstnere, musikere, prosjektledelse og tekniske utgifter er gitt fra Riksantikvaren, Troms Fylkeskommune, Nordreisa kommune, HATS, Teateralliansen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

SPONSORER

Prosjektet har også fått støtte fra private aktører: Nord-Troms museum, NVE, Ymber og Statnett.