Kulturprosjekter

ihana! initierer, igangsetter og leder prosjekter i samarbeid med lokale, regionale og internasjonale aktører. Prosjektene skal bidra til å fremme lokal kultur; historie, tradisjoner og språk og gi økt aktivitet for kulturvirksomheter lokalt og regionalt.