Kaffekopp og salmebok

Foto: Morten Fiskum

Foto: Morten Fiskum

Fra januar 2011 ble det arbeidet med en samproduksjon mellom Riddu Riddu, Halti Kvenkultursenter/Paaskiviikko og Nord-Hålogaland bispedømmeråd. Initiativet kom fra Nord-Hålogaland bispedømmeråd ved kulturrådgiver Kristin Mellem. Kaffekopp og salmebok fvar den første stor forestilligen ihana! jobbet med. Inger Birkelund var forteller og prosjektleder.

Dette samarbeidet resulterte i forestillingen Kaffekopp og salmebok som hadde premiere under Paaskiviikko lørdag 11.juni 2011 i Nordreisa kirke. Forestillingen ble også opp under Riddu Riddu samme år, på Troms Internasjonale Kirkefestival i november 2011 og på Márkomeannu i 2012.

Broderfolkfortellinger:
Grunnidéen var å lage en kunstnerisk produksjon, en musikkforestilling, der musikk, tekst og visuell kunst dannet en helhet. Vi ønsket å skape et trekulturelt møte der den tradisjonelle læstadianske salmesangen var det bærende element.

Kvener og sjøsamer har i århundrer levd side om side, og har mange felles erfaringer. Begge kulturer har vært under press, og mange mennesker fra våre områder har en felles erfaringsverden. Den læstadianske forsamling har vært en viktig møteplass der de tre språkene har eksistert på likefot. Vi ønsket derfor å ta utgangspunkt i de gamle salmene sin sterke, livsnære åndelighet.

Du finner en teaser fra forestillingen på You-tube